Personale

 

Personale:

 
Jette Buch Janni Andersen
Bioanalytiker Sygeplejerske
Uddannet bioanalytiker i 1980 Uddannet sygeplejerske
Ansat i lægehuset siden 1985 Ansat i lægehuset pr. 15/10-18
Mette  
Mette Roth
 
 Bogholder og sekretær
 Ansat i lægehuset siden 2009