Priser

Priser

PRIVATE TAKSTER

Motorattest 420 kr
Motorattest fornyelse +70 år 550 kr
Uarbejdsdygtighedsattest 250 kr
Mulighedserklæring 500 kr
Privatkonsultation 400 kr
Privat telefonkonsultation 285 kr
Privat besøg 0-4 km 465 kr
Privat besøg 4,1-8 km 590 kr
Privat besøg 8,1-12 km 720 kr
Privat besøg 12,1-15 km 845 kr
Privat besøg ved bopælsafstand  over 15 k m 1.800 kr
 Vaccinationshonorar 250 kr