Uddannelseslæger (beskrivelse)

Her i lægehuset kan du møde uddannelseslæger – Lægerne Grøndalsvej

Uddannelseslæger

Du vil ofte møde en uddannelseslæge i vores klinik, da vi er godkendt som uddannelsessted for færdiguddannede læger, der er i gang med et videreuddannelsesforløb.

Der er tre forskellige typer af uddannelseslæger:

KBU (Klinisk Basisuddannelse):
er nyuddannede lægers obligatoriske praktiske år, inden de kan få selvstændig autorisation.

Introduktionsstilling:
er en 6-12 måneders introduktionsstilling til specialet almen medicin (lægen har gennemført KBU)

Hoveduddannelse:
er speciallægeuddannelsen til at blive praktiserende læge: speciallæge i almen medicin.
Dette er en uddannelse af 4½ års varighed efter KBU og introduktionsuddannelse.
Hoveduddannelsen er inddelt i faser: 1, 2 og 3.
Efter 3. fase er lægen uddannet som speciallæge i almen medicin.

Se præsentation af vores nuværende uddannelseslæge her eller gå til menupunktet “Mød os”.