Rejsevaccinationer

Rejsevaccinationer:

Vær i god tid – mindst en måned før afrejse for visse vaccinetyper.
Nogle skal gives flere gange.
Rådfør dig med lægen.
Orientering kan også søges på Seruminstituttet vedr. udlandsrejser ved at Klikke her

Vaccinationshonorar udgør kr. 250,00 (hertil kommer dagsprisen på selve vaccinen).