Afhængighedsskabende medicin

Receptfornyelse kun ved personligt fremmøde følgende dage og tidspunkter (uden tidsbestilling):
Onsdag kl. 08.15
Fredag kl. 13.15

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at receptfornyelse af afhængighedsskabende medicin kun kan finde sted ved personligt fremmøde i klinikken.
Det er derfor ikke muligt at bestille medicinen hos sekretæren eller via hjemmesiden. 
Der kan kun undtagelsesvis laves særaftaler, f.eks. ved døende patienter eller anden alvorlig sygdom, der gør, at man ikke kan komme i klinikken.

Formålet er at øge patientsikkerheden og forebygge afhængighed og bivirkninger.

Alle der har et forbrug af afhængighedsskabende medicin skal mindst én gang årligt have en konsultation ved lægen omhandlende dette.
Her vil du sammen med lægen drøfte behandlingsmuligheder, fordele og ulemper, tilbydes hjælp til ned-/udtrapning og aftale en plan for fremtidige kontroller og receptfornyelse.

Hvis du ikke har været til en årssamtale vedr. afhængighedsskabende medicin inden for det seneste år, bedes du bestille en tid til konsultation, inden du skal have fornyet din recept på den omtalte medicin.

Nogle lægemidler er afhængighedsskabende, også kaldet vanedannende. Det betyder, at patienter, som tager disse lægemidler, kan risikere at blive afhængige af dem.
Udover at de kan medføre afhængighed, har lægemidlerne også andre bivirkninger, bl.a. kan de påvirke humør, hukommelse, søvn og koncentrationsevne, og de kan hos nogle fremkalde svimmelhed eller faldtendens.